Historia

Dom Artysty  to miejsce pracy twórczej z bogatą ponad 110-to letnią historią. Obiekt został oddany do użytku w 1909r. jako Leśna Szkoła (Waldschule). W 1908 r. sąsiedni budynek Waldesruh wraz z przyległymi ziemiami  lasem i stawem (prawie 11ha) kupił hrabia Franz von Ballestrem z Pławniowic (prezydent Reichstagu w latach: 1898-1906). Leśna Szkoła została wybudowana przez Fundację Ballestrema i przeznaczona była dla dzieci pracowników i górników kopalń należących do rodziny von Ballestrem. Hrabia Franz von Ballestrem dużą wagę przywiązywał do spraw socjalnych i zdrowotnych. W pobliżu wybudowano także inhalatorium, które służyło chorym na astmę, gruźlicę i niedokrwistość. Do lat 20-tych XXw. Fundacja Ballestrema organizowała w Waldschule tzw. „zieloną szkołę”, do której zjeżdżały dzieci pracowników ze Śląska w okresie od maja do  października na czas dwóch tygodni w grupach składających się z 40 dzieci w wieku 12-14 lat osób. W latach 20-tych XX w. ośrodek został udostępniony siostrom zakonnym, które prowadziły ochronkę dla dzieci pod nazwą Caritasheim St. Theresia.  Po II wojnie światowej budynek przejął Fundusz Wczasów Pracowniczych i prowadził w nim pensjonat wczasowy pod nazwą Górnik, a później Dom Wczasowy Zacisze. Od lat 80-tych XX w. budynek stał pusty i niszczał. W 2014r. Fundacja Benevolens otrzymała budynek w użytkowanie celem prowadzenia w nim działalności statutowej, pod warunkiem jego odbudowy i stworzenia miejsca otwartego dla szerszych grup społecznych.