Projekt

Odbudowy pensjonatu i utworzenia w nim Domu Artysty podjęła się Fundacja Benevolens.
 
Fundacja Benevolens wraz z partnerami: Związkiem Polskich Artystów Plastyków okręg opolski, Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich oddział Katowice, Fundacją ?Dla Dziedzictwa? oraz Fundacją Ballestrem realizuje projekt pn: ?Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu? współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RO WO 2014-2020.
 
Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego na terenach przygranicznych poprzez remont zabytkowego budynku i jego adaptację na dom pracy twórczej.
 
Opis projektu:
 
Inwestycja polega na przebudowie wnętrz 120-to letniego budynku w celu dostosowania go do funkcji domu pracy twórczej artystów. Adaptacja budynku na Dom Artysty pozwoli na stworzenie miejsca pracy i odpoczynku artystów z różnych środowisk: muzycy, kompozytorzy, aktorzy, plastycy, malarze, rzeźbiarze. Działania kulturalne takie jak prezentacje, koncerty, prelekcje, plenery realizowane w wyremontowanym budynku pozwolą na propagowanie sztuki i kultury wśród społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzającym te tereny. Informacja i promocja projektu wraz z działaniami edukacyjnymi wzmocni wiedzę zarówno lokalnej społeczności jak i turystów w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu. Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ zarówno na ochronę cennych obszarów przyrodniczych jak i kulturowych. Historyczny budynek będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Całkowita wartość projektu: 3 727 030,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 2 977 896,97 PLN