Cennik oraz regulamin wynajmu

 

CENNIK

120zł/os/noc,

30 zł/śniadanie w formie bufetu/ os.

Zniżki dla grup, artystów zrzeszonych i przy dłuższych pobytach udzielane są indywidualnie podczas procesu rezerwacji

 

REGULAMIN OBIEKTU

Podmiotem prowadzącym Dom Artysty jest Fundacja Benevolens z siedzibą w Głuchołazach przy ul. Parkowej 12, NIP 7532434033, REGON 161577855
 
Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości. Pokój w obiekcie noclegowym wynajmowany jest na doby.
 
Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Śniadanie w formie bufetu zaczyna się o 8.00 a jego zamknięcie następuje o godz. 10.00.
 
Altana w parku dostępna jest do godz.24.00. Istnieje możliwość zorganizowania ogniska, w specjalnie na ten cel przygotowanym miejscu – chęć rezerwacji miejsca należy zgłosić w recepcji najpóźniej do godz. 10:00, a dniu który m ma odbyć się ognisko.
 
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość obiektu powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 
Na terenie całego obiektu, w tym w pokojach, łazienkach, na korytarzach obowiązuje zakaz palenia, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi
nam niezwłoczną reakcję.
 
Obiekt zapewnia:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  • dostęp do pracowni indywidualnej i grupowej,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju (co najmniej po trzech dniach) lub na życzenie (należy zgłosić w recepcji) i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie, w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej spostrzeżeniu.
Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 
Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 
Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 
Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 
W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w
pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących
wyposażenia obiektu.
 
Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
 
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 

REGULAMIN REZERWACJI

I. Sposób dokonywania rezerwacji
Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez: przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail), telefoniczne zamówienie pobytu, osobiste.
Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej na wskazany przez
Państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji.
Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zaliczki w wysokości kosztu pierwszego noclegu w ciągu 3 dni roboczych. Zaliczka o której mowa powyżej , winna być uiszczona na rzecz Fundacji Benevolens w formie przelewu bankowego lub gotówki.
Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę u znania środków na rachunku bankowym obiektu. Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego
03 1750 0012 0000 0000 2375 7095
Fundacja Benevolens ul. Parkowa 12, 48-340 Głuchołazy
Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym powyżej terminie.
 
II. Anulowanie rezerwacji
Istnieje możliwość anulowania rezerwacji. Warunki anulowania rezerwacji: W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości: na 14 dni i więcej przed planowanym przyjazdem – pełny zwrot kwoty zaliczki w przypadku braku przybycia „no show” bez anulowania rezerwacji = kwocie zaliczki.
 
Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.
 
Akceptacja Regulaminu
Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.
 
III. DODATKOWE INFORMACJE
Podane w cenniku ceny są cenami brutto.
Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany w dniu przyjazdu.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika artystów, grup zorganizowanych oraz w okresach świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.