Polityka prywatności

Fundacji Benevolens

Fundacja Benevolens z siedzibą w 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 12 szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dbamy ze szczególną troską o ochronę danych osobowych Gości Domu Artysty oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w prywatność Gościa  jako naszego klienta. Dążymy do tego, aby każdy nasz Klient korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony internetowe oraz powierzający nam w inny sposób swoje dane osobowe czuł się w pełni bezpiecznie. Czasami poprosimy o podanie Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z naszymi zasadami polityki prywatności.

W formularzach kontaktu prosimy o podanie danych osobistych, takich jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Na podstawie zgody kontaktujemy się w celu przedstawienia naszej oferty, doradztwie przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie.

  1. W celu wykonania umowy z nami przetwarzamy szereg danych takich imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP, adres mail, numer karty kredytowej, numer telefonu. Zapewniamy pełną poufność tych danych.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

administratorem danych osobowych jest Fundacja Benevolens z siedzibą w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 12, biuro@benevolens.eu

dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Gości oraz od podmiotów trzecich tj. platformy rezerwacyjne w związku z dokonaniem rezerwacji w Domu Artysty za ich pośrednictwem,

dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jeżeli udzielono nam zgody marketingowej,

  1. dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f polegających na promowaniu usług Domu Artysty, oferowaniu zakupu imprez artystycznych, kulturalnych, badań marketingowych mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług, przeprowadzania ankiet, konkursów.
  2. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Domem Artysty w celu wykonania umów, w tym ochrona Domu Artysty.
  3. dane osobowe przechowywane będą do wygaśnięcia roszczeń z umowy, a w przypadku zgody marketingowej do jej odwołania,
  4. posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  5. posiada Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

 

Chronimy dane osobowe naszych Gości najlepiej jak potrafimy. Dochowujemy najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania. W przypadku zmiany naszej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści, o czym poinformujemy na naszych stronach.