Historie

Dům Umělce je místem tvůrčí práce s více než 110letou historií. Objekt byl uveden do užívání v roce 1909. jako lesní škola (Waldschule). V roce 1908 koupil sousední objekt Waldesruhu s přilehlými pozemky, lesem a rybníkem (téměř 11ha) hrabě Franz von Ballestrem z Pławniowic (v letech 1898-1906 předseda Říšského sněmu). Lesní škola byla postavena nadací Ballestrem a byla určena dětem dělníků a horníků z dolů patřících rodině von Ballestrem. Hrabě Franz von Ballestrem přikládal velký význam sociálním a zdravotním otázkám. Nedaleko byla vybudována také inhalace, která sloužila lidem s astmatem, tuberkulózou a chudokrevností. Do 20. let 20. století pořádala Ballestrem Nadace t. zv „lesní škola“, na kterou přijížděly děti pracovníků ze Slezska od května do října na dva týdny ve skupinách 40 dětí ve věku 12-14 let. Ve dvacátých létech dvacátého století, bylo centrum zpřístupněno jeptiškám, které zde provozovaly dětský domov Caritasheim St. Theresia. Po druhé světové válce převzal budovu Fundusz Wczasów Pracowniczych a provozoval v něm rekreační penzion pod názvem Górnik a později rekreační dům Zacisze. Od 80. let 20. století byla budova prázdná a chátrala. V roce 2014 Nadace Benevolens získala budovu za účelem vykonávání své zákonné činnosti za předpokladu, že bude přestavěna a vytvoří zde místo otevřené širším společenským skupinám.