Projekt

Rekonstrukci penzionu a vytvoření v něm Domu Umělce se ujela Nadace Benevolens.

Nadace Benevolens spolu s partnery: Asociací polských výtvarných umělců, obvod Opole, Sdružení polských novinářů Katovice, Nadace „Dla Dziedzictwa“ a Nadace Ballestrem realizují projekt s názvem ?Ochrana kulturního dědictví v lázeňském parku Głuchołazy rekonstrukcí historického penzionu? spolufinancovaného Evropskou unií v rámci RO WO 2014-2020.

Cílem projektu je ochrana kulturního dědictví v pohraničních oblastech rekonstrukcí historické budovy a její adaptace na dům tvůrčí práce.

Popis projektu:

Investice spočívá v rekonstrukci interiéru 120 let staré budovy, za účelem její adaptace pro funkci umělecké pracovny. Adaptací budovy na Dům Umělce vznikne pracoviště a místo pro odpočinek umělců z nejrůznějších prostředí: hudebníky, skladatele, herce, umělce, malíře, sochaře. Kulturní aktivity, jako jsou prezentace, koncerty, přednášky, otvory v rekonstruované budově, umožní propagaci umění a kultury mezi místní komunitou a turisty, kteří tyto oblasti navštěvují. Informace a propagace projektu spolu se vzdělávacími aktivitami posílí znalosti místní komunity i turistů v oblasti kulturního dědictví regionu. Závazek bude mít pozitivní dopad jak na ochranu cenných přírodních, tak kulturních oblastí. Historická budova bude upravena pro osoby se zdravotním postižením.

Celková hodnota projektu: 3 968 517,50 PLN
Hodnota spolufinancování EU: 3 171 007,97 PLN