Partneři

Vedoucí projektu s názvem „Ochrana kulturního dědictví v lázeňském parku Głuchołazy rekonstrukcí historického penzionu“ je Nadace Benevolens. Nadace byla založena v roce 2014 s cílem pomoci ostatním. Od počátku své existence podporuje osoby v nouzi, zejména děti a seniory. Dále se zabývá historickým parkem, který byl v roce 2016 revitalizován a získal svůj původním charakter sanatorium a rekonstrukcí historického penzionu, který po renovaci plní funkci domu tvůrčí práce.

Partneři:

Asociace polských vizuálních umělců region Opole – sdružení více než 100 profesionálních umělců z regionu Opole se specialitami jako jsou: malba, grafika, sochařství, medailony, keramika, sklo, vitráže, textilie, průmyslový design, interiérový design, nábytek, scénografie, ochrana uměleckých děl .

http://www.zpap.opole.pl 


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oddział Katowice

http://www.sdp.net.pl/ 


Nadace ?Dla Dziedzictwa?. Nadace byla založena v roce 2010. Cílem nadace je usilovat o kulturní, civilizační, sociální a ekonomický rozvoj a ochranu kulturního dědictví a přírodního prostředí země.

http://www.dladziedzictwa.org/ 


Nadace ?Dla Dziedzictwa?. Nadace byla založena v roce 2010. Cílem nadace je usilovat o kulturní, civilizační, sociální a ekonomický rozvoj a ochranu kulturního dědictví a přírodního prostředí země.

Nadace Ballestrem plní roli věcného partnera projektu. Až do 2. světové války patřila stavba pensionu, jenž je součástí projektu společnosti Ballester Stiftung. Plnila roli tzv. Lesní školy, do které v období od května do října přijížděly děti dělníků společnosti jenž byla majetkem rodiny von Ballestrem ze Slezska.

http://www.ballestrem.de