Historia

Dom Artysty to miejsce pracy twórczej z bogatą ponad 110-letnią historią. Obiekt został oddany do użytku w 1909 r. jako Leśna Szkoła (Waldschule). Sąsiedni budynek Leśne Zacisze (Waldesruh) wraz z przyległymi ziemiami, lasem i stawem (prawie 11 ha) kupił w 1908 r. hrabia Franz von Ballestrem z Pławniowic (prezydent Reichstagu w latach: 1898 – 1906). Leśna Szkoła została wybudowana przez Fundację Ballestrema i przeznaczona była dla dzieci pracowników i górników kopalń należących do rodziny von Ballestrem. Hrabia Franz von Ballestrem dużą wagę przywiązywał do spraw socjalnych i zdrowotnych. W pobliżu wybudowano także inhalatorium, które służyło chorym na astmę, gruźlicę i niedokrwistość. Do lat 20-tych XX w. Fundacja Ballestrema organizowała w Waldschule tzw. „zieloną szkołę”, do której dzieci pracowników ze Śląska zjeżdżały w okresie od maja do października, na czas dwóch tygodni, w grupach składających się z 40 osób w wieku 12-14 lat. W latach 20-tych XX w. ośrodek został udostępniony siostrom zakonnym, które prowadziły ochronkę dla dzieci pod nazwą Caritasheim St. Theresia.  Po II wojnie światowej budynek przejął Fundusz Wczasów Pracowniczych i prowadził w nim pensjonat wczasowy pod nazwą Górnik, a później Dom Wczasowy Zacisze. Od lat 80-tych XX w. budynek stał pusty i niszczał. W 2014 r. Fundacja Benevolens otrzymała budynek w użytkowanie celem prowadzenia w nim działalności statutowej, pod warunkiem jego odbudowy i stworzenia miejsca otwartego dla szerokich grup społecznych.