Projekt

Odbudowy pensjonatu i utworzenia w nim Domu Artysty podjęła się Fundacja Benevolens.
Fundacja Benevolens wraz z partnerami: Związkiem Polskich Artystów Plastyków okręg opolski, Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich oddział Katowice, Fundacją Dla Dziedzictwa oraz Fundacją Ballestrem zrealizowała projekt pn: „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WO 2014-2020.
Celem projektu była ochrona dziedzictwa kulturowego na terenach przygranicznych poprzez remont zabytkowego budynku i jego adaptację na dom pracy twórczej.
Opis projektu:
Inwestycja polegała na przebudowie wnętrz 110-letniego budynku w celu dostosowania go do funkcji domu pracy twórczej artystów. Adaptacja budynku na Dom Artysty pozwoliła na stworzenie miejsca pracy i odpoczynku artystów z różnych środowisk: muzycy, kompozytorzy, aktorzy, plastycy, malarze, rzeźbiarze. Działania kulturalne takie jak prezentacje, koncerty, prelekcje, plenery realizowane w wyremontowanym budynku pozwolą na propagowanie sztuki i kultury wśród społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzającym te tereny. Informacja i promocja projektu wraz z działaniami edukacyjnymi wzmocni wiedzę zarówno lokalnej społeczności jak i turystów w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu. Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ zarówno na ochronę cennych obszarów przyrodniczych jak i kulturowych. Historyczny budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Całkowita wartość projektu: 3 968 517,50 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 3 171 007,97 PLN

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.
Wartość dofinansowania: 80 000,00 PLN