Partnerzy

Liderem Projektu pn: „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu” była Fundacja Benevolens. Fundacja została powołana w 2014 r. z chęci niesienia pomocy innym. Od początku swojego istnienia wspiera potrzebujących, szczególnie dzieci i osoby starsze. Ponadto zajmuje się zabytkowym parkiem. W 2016r. Fundacja zrewitalizowała park i przywróciła jego pierwotny sanatoryjny charakter. W 2021 r. Fundacja zakończyła przebudowę zabytkowego pensjonatu, który po renowacji pełni funkcje domu pracy twórczej.

 

Partnerami projektu są:

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski – stowarzyszenie zrzeszające ponad 100 profesjonalnych artystów Opolszczyzny  o specjalnościach m.in.: malarstwo, grafika, rzeźba, medalierstwo, ceramika, szkło, witraż, tkanina, wzornictwo przemysłowe, architektura wnętrz, meblarstwo, scenografia, konserwacja dzieł sztuki.

http://www.zpap.opole.pl 


 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oddział Katowice

http://www.sdp.net.pl/ 


Fundacja „Dla Dziedzictwa” została ustanowiona w 2010r. Celem Fundacji jest dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego kraju.

http://www.dladziedzictwa.org/ 


Fundacja rodziny Ballestrem pełni rolę partnera merytorycznego projektu. Do II wojny światowej budynek pensjonatowy objęty projektem należał do Ballestrem Stiftung. Pełnił rolę tzw. leśnej szkoły, do której w okresie od maja do października zjeżdżały dzieci pracowników zakładów należnych do majątku rodziny von Ballestrem ze Śląska.

http://www.ballestrem.de