Monografia

 
Dnia 8 maja 2021r. w Parku Zdrojowym przy Górnym Stawie w Głuchołazach odbyła się promocja monografii pt: „Leśne Zacisze (Waldesruh) i Leśna Szkoła (Waldschule). Historia ośrodka wypoczynkowego w Głuchołazach”, połączona ze spotkaniem z autorką panią dr Aleksandrą Starczewską-Wojnar. Publikacja jest wynikiem poszukiwań materiałów archiwalnych, bogato ilustrowana opisuje historię ośrodka od początku jego powstania. Przy okazji rozwiązuje zagadkę ostatnich 75 lat związaną z powstaniem kąpieliska leśnego w Głuchołazach.
 

„Historia powstania ośrodka wypoczynkowego Waldesruh rozpoczyna się w 1898 roku, kiedy to Heinrich Ertelt zakupił działkę w lesie na pograniczu Konradowa i Głuchołaz. Wybudował na niej nowoczesny pensjonat, który rozbudował dodatkowo o reprezentacyjną salę balową. Obok budynku wykopał staw,  który szybko okazał się atrakcją turystyczną Bad Ziegenhals – latem odbywały się na nim przejażdżki gondolami, a zimą organizowano ślizgawkę . W 1908 roku nieruchomość stała się własnością magnata górnośląskiego,  Hrabiego Franza von Ballestrema, który przeznaczył ją na potrzeby wypoczynkowe dla pracowników swoich kopalń. W tym celu ustanowił fundację dobroczynną, dzięki czemu po jego śmierci w 1910 roku ośrodek nadal pełnił funkcję wsparcia socjalnego dla pracowników (i ich dzieci) koncernu Ballestrema.(…)
Od 2014 roku budynkiem dawnej Walschule zarządza Fundacja Benevolens, która jest inicjatorem wydarzeń kulturalnych, artystycznych, przyrodniczych i krajoznawczych. W 2016 roku Fundacja zrewitalizowała zabytkowy park zdrojowy przylegający do zabytkowych budynków, a o przedwojennym właścicielu ośrodka hrabim Ballestrem przypomina pamiątkowa tablica  znajdująca się na granitowym obelisku przy schodach prowadzących od stawu do budynku Waldesruh. W 2017 roku Fundacja Benevolens wraz z czterema partnerami rozpoczęła realizację projektu mającego na celu remont / odbudowę budynku Waldschule i jego adaptację na Dom Pracy Twórczej. Budynek został już odbudowany, zrekonstruowano drewnianą werandę, wykonano wszystkie niezbędne przyłącza i instalacje, łącznie z wewnętrzną windą osobową. Obiekt będzie funkcjonował jako Dom Artysty – będzie miejscem wypoczynku, spotkań i wydarzeń oraz pracy twórczej, służąc artystom różnych dziedzin.”

Publikacja spotkała się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród lokalnej społeczności i mieszkańców Opolszczyzny.
Dziękujemy za przybycie, pochlebne opinie i komentarze oraz pierwszą recenzję wystawioną przez dr. Pawła Szymkowicza.

 

Druk i opracowanie publikacji zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WO 2014-2020 oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.